: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานศาลยุติธรรม
   
 

ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบรวม ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังรายชื่อติดห้องสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขัน ประจำปี 2560 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขัน ประจำปี 2560 (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (ภาคเช้า) สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (ภาคบ่าย) สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (ภาคบ่าย) สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทุกคน ในทุุกตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (ภาคบ่าย) สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางมาอิมแพ็ค เมืองทองธานีการรับสมัครสอบภาค ก. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติงาน
( รับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 )
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตรง หรือประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ด้วยเท่านั้น

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ต่ำกว่าปริญญาตรี)
( รับสมัคร 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
เฉพาะผู้ที่ประสงค์สมัครสอบภาค ก. อย่างเดียวเท่านั้น

การรับสมัครสอบภาค ก. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
( รับสมัคร 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตรง หรือประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ด้วยเท่านั้น

การรับสมัครสอบภาค ก. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าทีศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

( รับสมัคร 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 )
สมัครสอบเฉพาะบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตรง หรือประสงค์จะสมัครสอบภาค ก. ด้วยเท่านั้น

การรับสมัครสอบภาค ก. ระดับปริญญาตรี ปี 2560 และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

( รับสมัคร 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

( รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน 2559 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( รับสมัคร 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2559 )

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

( รับสมัคร 10 กันยายน - 30 กันยายน 2559 )
สมัครสอบเฉพาะบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ 

( รับสมัคร 8 - 28 กันยายน 2559 )
สมัครสอบเฉพาะบุคลากรภายในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 
 
powered by INET